Hastanemiz Binası

Daday İlçe Devlet Hastanesi; 5.000,00 m2 arsa alanı üzerinde 2685 m2 kapalı alan ve 631 m2 oturum alanına sahip olup, bodrum (-1) kat, zemin (0) kat, birinci (1) kat, ikinci (2) kat ve üçüncü (3) kat olarak hizmet vermektedir. Ek hizmet binası bulunmamaktadır.

  • Bodrum (-1) Katta:Jeneratör odası, HAP Odası, Mescit, Oksijen Tüpü Odası, Morg-Gasil hane, Biyomedikal Depo, 2 Adet Arşiv Odası, Eczane Deposu, Çamaşırhane, Ayniyat Deposu, Lavabo, Kalorifer odası bulunmaktadır.
  • Zemin (0) Katta:Acil Hasta Kayıt Veznesi, Enjeksiyon Odası, Resüsitasyon Odası, Acil Polikliniği, Bay-Bayan WC, Covid-19 Gözlem odası, Bay Müşahede Odası, Bayan Müşahede Odası, Röntgen Birimi,  Doktor Odası,  Aile Hekimliği Polikliniğin, Bilgi İşlem Odası, Personel Dinlenme Odası, Hasta Kabul Veznesi, Bay-Bayan WC, Engelli WC, Dâhiliye Polikliniği, Hasta Hakları Odası, Diş Hekimliği Polikliniği ve Laboratuvar ve Kan Alma Odası bulunmaktadır.
  • Birinci (1) Katta: 3 tanesi Özel Oda olmak üzere 6 Hasta Odası, 1 Tane Desk, 1 Hemşire Odası Hasta Bay WC, Hasta Bayan WC, Engelli WC, Hasta Banyosu, Ofis (depo), Personel Dinlenme Odası, Bay-Bayan WC, bulunmakta olup, yine aynı katta olan İdari Birim odaları olarak; Başhekimlik Odası, İdari ve Mali İşler Müdürü Odası, Mutemetlik ve Eğitim Hemşireliği Odası, Ayniyat Birimi ve Eczane Birimi Odası, Kalite ve Evde Sağlık Birimi Odası, Evrak Kayıt, Personel Özlük ve Biyomedikal Birimi odaları bulunmaktadır.
  • İkinci (2) Katta: Diyaliz Birimin Hastanemizin 2. Katında bulunmakta olup, birim dahilinde; Seans Odası, Doktor Odası, Bekleme Salonu, Depo, Bayan soyunma Odası, Su Sistemi Odası, Erkek Soyunma Odası, Müdahale Odası, Bay-Bayan WC bulunmaktandır. Doğumhane Odası, Kiracı Durumda 3 tane Aile Hekimliği Odası, Aşı Odası, Bebek Emzirme Odası, Dinlenme Odası, Tıbbi Müdahale Odası, Röntgen Birimi Dinlenme Odası, Şoför Odası, 2 Adet Özel Hasta Odası, Covid-19 Aşı Odası, 2 Bay-1 Bayan WC, 1 Engelli WC bulunmaktadır.

Üçüncü (3) Katta: Hastanemiz Yemekhanesi Bay-Bayan WC, Server Odası, Asansör odası, Yemekhane Deposu bulunmaktadır.