Telefon Rehberi
09 Şubat 2022

DADAY İLÇE DEVLET HASTANESİ

Telefon No.: (366) 616-2097

.................................................. :Dahili

Başhekim................................. : 112

İdari ve Mali İşler Müdürü... : 116

Acil Poliklinik......................... : 118

Poliklinik(Dahiliye)................ : 148

Poliklinik(Aile Hekimliği)...... : 128

Diş Polikliniği.......................... : 163

Diyaliz Birimi.......................... : 129 - 131

Yatan Hasta Servisi................ : 164

Röntgen Birimi........................ : 117

Laboratvar Birimi................... : 119

Hasta Hakları Birimi.............. : 113

Kalite Birimi............................ : 127

Evde Sağlık Birimi.................. : 127

Tıbbi/Tehlikeli Atık Birimi.... : 113

Eczane Birimi.......................... : 144 - 159

Ayniyat Birimi......................... : 144

Satın Alma Birimi.................... : 144

Personel Özlük......................... : 133

Evrak Kayıt.............................. : 133

Mutemetlik............................... : 134