Daday İlçe Devlet Hastanesi Etik Komisyonu
15 Ocak 2023

 Adsız.jpg

13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi  gereği; Başhekimliğimizin 13/01/2021 tarihli ve 16270746-903.07.04-04-48 sayılı onayı ile Daday İlçe Devlet Hastanesi Etik Komisyonu oluşturulmuş olup Komisyon onayı aşağıda yer almaktadır.  

Daday İlçe Devlet Hastanesi 2023 Yılı Etik Komisyonu

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri.pdf
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ.pdf