Kalite Birimi Sorumluları
27 Ocak 2022

bayan-silüet-calısan.jpg
Zuhal SOYBOĞ
Kalite Yönetim Direktörü

BÖLÜMLER

SORUMLU ADI SOYADI

ÜNVANI

 

 

1

 

 

Kurumsal Yapı

 

Uzm.Dr. Atakan TORUN

 

Başhekim

 

Nazire DEMİRCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

 

2

 

 

Kalite Yönetimi

 

 

Nazire DEMİRCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Zuhal SOYBOĞA

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

3

 

Doküman Yönetimi

 

Zuhal SOYBOĞA

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

4

 

 

Risk Yönetimi

 

Nazire DEMİRCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Apdullah KANAT

 

Çalışan Güvenliği Birimi

 

5

 

Güvenli Raporlama Sistemi

 

Zuhal SOYBOĞA

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

6

 

 

Acil Durum Afet Yönetimi

 

Nazire DEMİRCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

İsmail ODACI

 

Sivil Savunma Sorumlusu

 

7

 

Eğitim Yönetimi

 

Nurgül DERİCİ

 

Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi

 

 

8

 

 

Hasta Deneyimi

 

Nazire DEMİRCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Apdullah KANAT

 

Hasta iletişim Birim Sorumlusu

 

 

9

 

 

Hizmete Erişim

 

 

Nazire DEMİRCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Necati KARA

 

Poliklinik Tıbbı Sekreteri

 

10

 

Yaşam Sonu Hizmetler

 

Fazıl AYNACI

 

Morg Sorumlusu

 

 

 

11

 

 

 

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

 

 

 

Nazire DEMİRCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Naciye TOPUZLU

 

Enfeksiyon Sorumlu Hemşiresi

 

Abdullah KANAT

 

Çalışan Güvenliği Birimi

 

 

12

 

 

Hasta Bakımı

 

Nazire DEMİRCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Nurcan ÇİFTCİ

 

Servis Sorumlu Hemşiresi

 

13

 

İlaç Yönetimi

 

Zerrin DÖĞMECİ

 

Eczane Sorumlusu

 

14

 

Enfeksiyonların Önlenmesi

 

Naciye TOPUZLU

 

Enfeksiyon Hemşiresi

 

15

Sterilizasyon Hizmetleri

---

Sterilizasyon Hemşiresi

 

16

Radyasyon Güvenliği

 

Uğur AKDOĞAN

 

Röntgen Birim Sorumlusu

 

17

 

Acil Servis

 

Yusuf YILMAZ

 

Acil Servis Sorumlusu

 

18

Biyokimya Labaratuvarı

 

Selim TATLILIOĞLU

 

Laboratuvar Sorumlusu

 

 

19

 

 

Tesis Yönetimi

 

Nazire DEMİRCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

İbrahim KEŞCİOĞLU

 

Teknik Birim Sorumlusu

 

 

 

20

 

 

 

Otelcilik Hizmetleri

 

Nazire DEMİRCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Naciye TOPUZLU

 

Enfeksiyon Sorumlu Hemşiresi

 

Zuhal SOYBOĞA

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

 

21

 

 

 

 

Bilgi Yönetimi

 

Nazire DEMİRCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Umut ÇETİN

 

Bilgi İşlem Sorumlusu

 

 

 

 

22

 

 

 

 

Malzeme Cihaz Yönetimi

 

Deniz SOYBOĞA

 

Ayniyat Depo Sorumlusu

 

İsmail ODACI

 

Tıbbı Cihaz Sorumlusu

Orhan DALAHMETOĞLU

 

Biyomedikal Depo Sorumlusu

 

 

23

 

 

Tıbbı Kayıt Arşiv Hizmetleri

 

 

Nazire DEMİRCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

İsmail ODACI

 

Arşiv Sorumlusu

 

24

 

Atık Yönetimi

 

İsmail ODACI

 

Tıbbı Atık Sorumlusu

 

25

 

Dış Kaynak Kullanım

 

Nazire DEMİRCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

26

 

Gösterge Yönetimi

 

Zuhal SOYBOĞA

 

Kalite Yönetim Direktörü