26 Ekim Hasta Hakları Günü Kapsamında Eğitim ve Bilgilendirme Çalışması Yapıldı
05 Nisan 2022

26 Ekim Hasta Hakları Günü kapsamında Başhekim, İdari ve Mali İşler Müdürü ve  Hasta Hakları Birim Sorumlusu öncülüğünde Daday Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarının katılımıyla çalışan personellerimiz ve hastanemize başvurarak tedavi gören tüm hastalara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederiz.


 

 
 • 0d3d0f1a-e8f8-4806-ba60-02c771f1508a - Kopya.jpg
 • 0e3eff76-8901-49bc-b98b-c53149db7f75 - Kopya.jpg
 • 151f797a-919b-4b98-90bb-a1ec0127a659.jpg
 • 2cbe0d8e-80cf-41ae-8e48-9bd213902d5f - Kopya.jpg
 • 46333974-e9f7-4b82-afb3-2f15a480085a.jpg
 • 69496e82-aa8c-413d-a574-b75998acf35e.jpg
 • 6bec443f-1f61-434a-b17e-e3b672fc7a94.jpg
 • 6ef61adb-a297-44f8-ba04-4ab26032c046 - Kopya.jpg
 • 783b0529-617d-4748-a553-9b3e1870fe3a - Kopya.jpg
 • 800b33d1-95d0-47eb-ae64-f0fea695556c.jpg
 • bd8f25a3-0b75-44b2-8b71-940cf6f75b0f.jpg
 • c6d6c7b9-0bf8-4804-8468-4f7328ceefe3.jpg
 • d55430f4-c31a-442f-a571-83fcf5bd81bd.jpg
 • da8ed02a-aa29-45b7-b904-5e6b2f331229.jpg
 • db5f271c-61e1-4960-8ba9-774751408529.jpg
 • dc1fbb82-73fc-45c5-8e7a-3366503cfaaa.jpg
 • ef3b814f-467f-407d-900f-1a7f99811667.jpg
 • fed110c9-14c0-45c4-a669-8fdecf7764db.jpg

Hasta Hakları denilince: 
      Hastanın yararını, zarar görmemesini, özerkliğini ve hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefleyen hasta hakları; sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, bilgilendirme ve bilgi alma hakkı, sağlık kurumunu ve personelini seçme hakkı, mahremiyet hakkı, tıptaki yeniliklerden yararlanma, dinî vecibelerini yerine getirme, şikâyet ve tazminat hakkı gibi haklar içermektedir.
      Hasta hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir. 
   Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır.

Ülkemizde, 1998 yılında 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.